Tiến độ xây dựng dự án TNR Amaluna Trà Vinh

Tiến độ xây dựng trung tâm thương mại GO liền kề ngay TNR Amaluna Trà Vinh